Izdelki

Kovice Zakrajšek

 

 

Kaj so zakovice in kakšne vrste zakovic poznamo?

Zakovice se uporabljajo v procesu kovičenja, ko med seboj spajamo dva materiala. Kovičenje ima veliko prednosti, ena izmed najpomembnejših je ta, da kovičen spoj ni občutljiv na temperaturne razlike, kot se lahko to zgodi na primer pri varjenju. Poznamo več vrst zakovic, najpogosteje se uporabljajo polne zakovice, ki imajo polno steblo, občasno pa se uporabljajo tudi polvotle zakovice, ki imajo del stebla votlega in zato prenesejo nekoliko manj obremenitve, so pa zato enostavnejše za kovičenje. V podjetju Zakrajšek Janez s.p. pa poleg omenjenih vrst zakovic ponujamo tudi kontaktne kovice, katerih naloga je, da kontrolirajo tok energije v električnih tokokrogih. Uporabljajo se v stikalnih sistemih (stikala, releji in stikalne naprave) za prenos električne energije in podatkov na področjih informacijskih oz. podatkovnih tehnologij, elektrike v motornih vozilih in na mnogih ostalih področjih, kjer se uporablja električna energija. Poleg vsega naštetega pa v našem podjetju svojim strankam ponujamo tudi sornike. Sorniki so majhni kovani elementi kovinske galanterije, ki služijo za spajanje, pozicioniranje, centriranje in varovanje položaja strojnih delov ter omogočajo gibanje v spojih. Lahko bi rekli, da gre za varovalne strojne elemente, kjer je določen strojni del gibljiv okoli sornika. Sornike zato zelo pogosto uporabljamo za gibljive in razstavljive zveze v pohištveni industriji.