V delavnici Zakrajšek Janez s.p. izdelujemo kovice za kovičenje

V delavnici Zakrajšek Janez s.p. za svoje stranke izdelujemo najrazličnejše elemente. Eden izmed najbolj iskanih izdelkov so kovice za kovičenje. Kovičenje je postopek spajanja dveh različnih elementov. Kovičenje spada med najstarejše poznane tehnike spajanja dveh elementov in je še danes zelo priljubljeno. Uporaba zakovic nudi številne prednosti v primerjavi z drugimi tehnikami spajanja. Z uporabo zakovic se namreč izognemo temperaturnim vplivom in deformacijam, ki lahko nastanejo pri drugih oblikah spajanja, kot je na primer varjenje. Spoj s kovicami lahko poleg tega prenaša del obremenitve s tornimi silami med stičnimi površinami kovičenih delov. V delavnici zakovic izdelujemo tri vrste kovic – polne, polvotle in stopničaste kovice. Polne kovice se uporabljajo največkrat in lahko zaradi polnega stebla prenašajo tudi najvišje obremenitve. Uporabljajo se lahko za zelo različne namene – za stavbne elemente, sestavljanje pohištva pa tudi za dekorativne namene. Polvotle kovice sicer omogočajo nekoliko enostavnejše kovičenje, vendar prenašajo tudi manjše obremenitve. Poleg kovic za kovičenje pa v podjetju Zakrajšek Janez s.p. ponujamo tudi kontaktne kovice, ki se uporabljajo v stikalnih sistemih (stikala, releji in stikalne naprave) za prenos električne energije in podatkov na področjih informacijskih oz. podatkovnih tehnologij, elektrike v motornih vozilih in na mnogih ostalih področjih, kjer se uporablja električna energija.

 

Delavnica